Схема ножа из метро 2033

Най добре - засега да ползваш файла от програмката за уведомления - като топъл хляб.